Drony – aktualne przepisy (nowelizacja przepisów prawa lotniczego dotycząca BSP).

Po udziale w warsztatach postanowiłem poświęcić ten wpis na krótkie podsumowanie zmian, jakie zaszły w przepisach prawa istotnych dla wszystkich operatorów dronów. Podstawę prawną i szczegółowe informacje znajdziecie w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 8 sierpnia 2016 r. Rozporządzenie weszło w życie dnia 7 września. Tymczasem ja skupię się na najważniejszych czynnikach, dotyczących operatorów BSP do 25 kg.

drony-przepisy

A zatem rozporządzenie zatwierdziło wiele wcześniej zapowiadanych zmian, o których pisałem kilka miesięcy temu.

Loty VLOS bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie do 25 kg, wykonywane w celach innych niż rekreacyjne ( informacje dotyczące operatorów posiadających świadectwo kwalifikacji).

Obowiązki operatorów BSP:

 1. Oznakowanie swoich platform latających tabliczką znamionową ( powinna ona zawierać podstawowe dane właściciela czyli imię i nazwisko lub dodatkowo nazwę firmy oraz telefon kontaktowy)
 2. Podczas wykonywania lotów operator musi być ubrany w kamizelkę ostrzegawczą (wymagane są jaskrawe kolory)
 3. Podmioty świadczące usługi lotnicze zobowiązane są przygotować i posiadać do wglądu instrukcję operacyjną. Instrukcja ta musi zawierać określone przepisami informacje, takie jak:
 • dane podmiotu świadczącego usługi lotnicze
 • wykaz wykorzystywanych bezzałogowych statków powietrznych
 • dane personelu ze wskazaniem posiadanych przez personel uprawnień
 • proces analizy ryzyka wykonywanych operacji lotniczych w odniesieniu do wykorzystywanych bezzałogowych statków powietrznych
 • listę czynności kontrolnych wykonywanych przed startem i po lądowaniu
 • procedury i zasady wykonywania operacji lotniczych
 • procedury awaryjne

4. Wyposażenie platformy latającej w światła ostrzegawcze podczas wykonywania lotów w czasie od 30 min. po zachodzie słońca do 30 min. przed wschodem słońca; przy czym światła muszą być widoczne zarówno z góry jak i z dołu.

5. Posiadanie właściwie zaprogramowanej funkcji „Failsafe”

Zasady wykonywania lotów VLOS ( w zasięgu wzroku):

 1. Operator lub obserwator ( osoba wyznaczona przez operatora, która poprzez obserwacje bezzałogowego statku powietrznego pomaga operatorowi w określeniu jego położenia w przestrzeni powietrznej) utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym ( bez pomocy przyrządów optycznych z wyłączeniem szkieł korekcyjnych)
 2. Zapewnienie w każdej fazie lotu bezpiecznej odległości poziomej od osób, mienia, pojazdów, budynków i innych użytkowników przestrzeni powietrznej ( nie ma zatem ściśle określonych odległości, decyzja należy do operatora i zależna jest od warunków lotu; odpowiedzialność ponosi również wyłącznie operator)
 3. Operator posiadający świadectwo kwalifikacji nie jest już zobowiązany do pozyskiwania zgody na loty nad miastami, których liczba mieszkańców przekracza 25 tys.
 4. Loty BSP o wadze poniżej 25 kg i do wysokości nie przekraczającej 100 m AGL w strefie kontrolowanej lotniska, w odległości 6 km od granicy lotniska ( za którą uważa się płot otaczający lotnisko) można wykonywać bez zgłoszenia.
 5. BSP o masie poniżej 0,6 kg mogą latać w strefie lotniska bez zgłoszenia w odległości 1 km od granicy lotniska, poza terenem obiektów w strefie P (zakazanej) i na wysokości nie przekraczającej 30 m AGL lub najwyższej przeszkody terenowej w promieniu 100 m od operatora.

A co z osobami, które chciałyby wykonywać loty dronem wyłącznie rekreacyjnie? W ich przypadku ustawa również przyniosła pewne zmiany.

Loty VLOS bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie do 25 kg, wykonywane w celach rekreacyjnych i sportowych( informacje dotyczące osób nie posiadających świadectwa kwalifikacji).

1. W przypadku osób nie posiadających świadectwa kwalifikacji praktycznie nie ma już możliwości legalnego wykonywania lotów w miastach, ponieważ rozporządzenie określa, :

 • konieczność zachowania odległości poziomej nie mniejszej niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli, zgromadzeń osób na wolnym powietrzu
 • zachowanie odległości poziomej nie mniejszej niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora

2. W strefie CTR ( kontrolowana strefa lotniska) wykonywać można loty po uzyskaniu zezwolenia z PAŻP lub na takich samych zasadach jak w przypadku operatorów z kwalifikacjami ( patrz pkt. 4 i 5  powyżej)

3. Warunki powyższe nie dotyczą sprzętu o masie poniżej 0,6 kg lub w przypadku wykonywania lotów modelami latającymi na uwięzi nie dłuższej niż 100 m.

W celu uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora drona obecnie konieczne jest odbycie szkolenia, nie ma już możliwości samodzielnego przygotowywania się do egzaminu. Jednak na pocieszenie dodam, że koszty kursów przygotowujących do egzaminu bardzo się obniżyły 🙂

To krótki opis najważniejszych zmian, jakie przyniosło rozporządzenie. Wkrótce jednakże możemy się spodziewać znacznie poważniejszych zmian w związku z dążeniem do ujednolicenia przepisów prawa lotniczego dotyczącego dronów dla wszystkich krajów unii. Miejmy nadzieję, że nie staną się one barierą dla dynamicznego rozwoju tej technologii w Polsce.

Tu można pobrać treść rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1317/D2016000131701.pdf

 

drony-przepisy, dronvisions, filmowanie z drona, usługi dronem

 

drony-przepisy

Dodaj komentarz